Reparatievoorwaarden

Artikelen die ter reparatie aangeboden worden kunt u opsturen naar:

Veeneman b.v.
Sleutelbloemstraat 33
7322 AJ  APELDOORN

Na beoordeling ontvangt u vooraf een gespecificeerde prijsopgave per e-mail indien de kosten hoger zijn dan 25% van de aanschafwaarde van de machine. Reparaties onder dit bedrag worden zonder tegenbericht uitgevoerd.
Artikelen die onder garantie vallen worden zonder vooraankondiging gerepareerd of vervangen.
Indien u akkoord gaat met de geoffreerde reparatie faxt of e-mailt u de offerte voor akkoord aan ons retour.
Het artikel wordt na ontvangst van uw akkoord zo spoedig mogelijk gerepareerd en aan u geretourneerd.

Wanneer u 3 maanden na offertedatum niet reageert, wordt het product op milieuvriendelijke wijze verwerkt. De kosten hiervoor (€ 15,00) worden bij u in rekening gebracht.

Tarieven:

> Artikel repareren binnen de garantietermijn:             Geheel kostenloos   
> Artikel repareren buiten de garantietermijn:              Arbeidsloon + onderdelen conform offerte
> Artikel niet repareren en vernietigen:                          Kosten € 15,00 
> Artikel niet repareren / ongerepareerd retour:          Kosten € 30,00

Artikelen die worden vernietigd worden op een milieuverantwoorde wijze verwerkt.
Artikelen die ongerepareerd retour gaan blijven gedemonteerd.

Alle reparaties worden conform NEN 3140 uitgevoerd​

Artikelen die retour worden gestuurd zonder informatie en reden van retour worden niet in behandeling genomen!

 


RETOURVOORWAARDEN


Klik hier en vul het formulier direct op de website in

Artikelen kunnen voorzien van een ingevuld retour-formulier opgestuurd worden naar:

Veeneman b.v.
Sleutelbloemstraat 33
7322 AJ  APELDOORN

Een pakket af laten halen kan ook; de kosten hiervoor zijn € 17,50 per pakket. 

Wat mag retour?

Alle artikelen met een Veeneman artikelnummer, mits onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking.  (uitgezonderd transportschade). Speciale bestellingen en maatwerk orders kunnen niet retour.

Vergoeding:

100% bij retourinname binnen een maand na levering door Veeneman bv
  80% bij retourinname binnen 3 maanden na levering door Veeneman bv
  60% bij retourinname binnen 6 maanden na levering door Veeneman bv

Geen retourinname als levering ouder is dan 6 maanden.
Bij vergoeding van retourartikelen wordt uitgegaan van de gefactureerde aankoopprijs.

Transportschade
Beschadigde verpakkingen of inhoud moeten binnen 24 uur na ontvangst gemeld te worden. Ook moet u de zending weigeren als u aan de verpakking al kunt zien dat de inhoud beschadigd is. U dient dit direct aan ons te melden zodat wij actie kunnen ondernemen naar de vervoerder.

Mancomeldingen
Een manco dient binnen 24 uur na ontvangst gemeld te worden. Betreft het enkele artikelen, dan kunt u dit doorgeven aan de afdeling verkoop (055-3662300 of sales@veeneman.nl) Betreft het een manco van een complete zending dan kunt u dit alleen telefonisch doorgeven.


 


STAPPENPLAN RETOURNEREN

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u een stappenplan aan te houden.

1. Meld uw retour aanvraag aan voordat u het opstuurt naar Veeneman bv. Zonder een juiste 
    registratie kunnen wij niet crediteren. Een retouraanvraag indienen kan gemakkelijk
    via www.veeneman.nl/reparatie- retouraanvraag

2. Zorg altijd dat u uw artikelen netjes verpakt in originele verpakking, voordat u deze retour stuurt. 
   Wij maken een ander persoon er graag nog blij mee.

3. Is een artikel defect? Vermeld het dan op de bon.

4. Vermeld de reden van retournering. Vermeld het pakbon‐ of factuurnummer voor een snelle afhandeling.
   Vermeld het artikelnummer van het artikel.

Let op: Is een artikel retour gestuurd aan Veeneman bv maar niet aangemeld en dus niet geregistreerd, dan kunnen wij
             het bedrag niet crediteren.
             Artikelen die retour worden gestuurd zonder informatie en reden van retour kunnen wij niet in behandeling nemen!

Uitzonderingen.

U begrijpt vast dat u niet alle artikelen kunt terugsturen

  • Artikelen met een Private Label mogen niet geretourneerd worden aan Veeneman bv.
  • Speciale bestellingen en maatwerk orders kunnen niet retour.

Heeft u vragen over retourartikelen?

Dan kunt u contact opnemen met Veeneman bv, telefoon 055‐3662300 of stuur een e‐mail naar sales@veeneman.nl.