ACTIEVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Win een complete LUNA set” van Veeneman bv. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Actievoorwaarden.

- De actie is alleen van toepassing op bezoekers van de Husan Technodagen

- De actie loopt van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. De uiterste inzendingsdatum is 31 december 2021.

- Er worden twee complete sets verloot.

- Alleen volledig ingezonden aankoopbewijzen worden meegenomen.

- Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

- De actie is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

- Veeneman is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van het winterpakket.

- Veeneman behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

- Veeneman is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

- Veeneman heeft het recht bestellingen tijdens de actie zonder opgaaf van reden te annuleren.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze actie kunt u contact met ons opnemen via marketing@veeneman.nl